architectuur

VMarchitectuur staat voor VossenMarcus architectuur. Op basis van de vraag van de klant gaan wij op zoek naar het gewenste architectonische verhaal. Dat kan resulteren in een moderne, traditonele of mengvorm van architectuur. De projecten variƫren van villa's tot en met industriebouw en windmolenparken. Daarnaast kan men ook voor gewoon een bouwvergunning terecht met of zonder bouwbegeleiding.

bouwmanagement

bouwmanagement geschiedt op basis van de UAV, het UAR, ervaring en expertise voor het traject van ontwerp, aanbesteding, prijs- en contractvorming, uitvoering, oplevering en nazorg. Sturing geschiedt op de aspecten geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.

duurzaamheid

met een onafhankelijke energieprestatie berekening oftewel energielabel, volgens de nieuwste methodiek van de NTA8800, geven wij een maatwerkadvies en worden de installaties in samenhang met de thermische schil van het gebouw optimaal afgestemd op de ambities van de klant of afgestemd voor de verplichting label C voor kantoren m.i.v. 1 januari 2023. Voor te nemen maatregelen hebben wij gecertificeerde oplossingen en kan gedacht worden aan combinaties van het opwaarderen van de thermische schil, compartimentering, zonneboilers, PV-panelen, CO2-sturing, warmteterugwinning en warmtepompen. Het maatwerkadvies geeft inzicht in de investeringen, besparingen en terugverdientijden.

BIM

projecten worden opgezet met BIM software Open Building Designer van Bentley Systems.

voorwaarden

al onze architecten en advieswerkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR2011, uitgebracht door de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst; Bond van Nederlandse Architecten (De BNA), met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.