Windfarm De Zuidlob Zeewolde

uitvoering 2012.
definitief ontwerp, bestek en assistentie directievoering 150KV onderstation Windfarm De Zuidlob Zeewolde.
ondersteunend technisch advies BureauBouwkunde