architectuur

Vanuit de vraag en de ambitie van de klant gaan we op zoek naar het gewenste architectonische en functionele verhaal. Dit kan resulteren in moderne, traditionele of een mengvorm van architectuur. We doen niet vooraf aan hoogdravende retoriek, zoals missie en visie, maar streven wel naar de beste architectonische esthetische en bouwkundige kwaliteit, waarbij een visie zich gaande het project ontwikkelt. Verder zijn wij laagdrempelig en ook voor kleine projecten of gewoon een bouwvergunning kan men terecht, alwaar standaardtarieven voor gehanteerd worden. Voor meer informatie hierover, kan men gerust contact opnemen.