op basis van de UAV, het UAR, ervaring en expertise voor het traject van ontwerp, aanbesteding, prijs- en contractvorming, uitvoering, oplevering en nazorg. Sturing geschiedt op de aspecten geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit volgens de methodiek van het projectmatig werken.


Op verzoek organiseren wij de aanbesteding, leveren het gunningsadvies, stellen de opdrachtbrief op en treden op namens de opdrachtgever als directie voerend architect/projectmanager