architectuur

VMarchitectuur staat voor Vossen Marcus architectuur. Op basis van de vraag van de klant zoeken wij naar het gewenste architectonische verhaal. Dat kan resulteren in een moderne, traditionele of mengvorm van architectuur. De projecten variƫren van villa's tot en met industriebouw. Daarnaast kan men ook voor gewoon een bouwvergunning terecht, waar wij standaardtarieven voor hanteren. Voor meer informatie hierover, gelieve contact met ons op te nemen.

bouwmanagement

bouwmanagement geschiedt op basis van de UAV, het UAR, ervaring en expertise voor het traject van ontwerp, aanbesteding, prijs- en contractvorming, uitvoering, oplevering en nazorg. Sturing geschiedt op de aspecten geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.

Energielabel, maatwerkadvies, ondersteuning verduurzaming

wij kunnen een onafhankelijk en volgens NTA8800 gecertificeerd Energielabel leveren en laten afmelden bij de overheid, voor zowel Woning- als Utiliteitsbouw en kleine of grote objecten. Ook kunnen wij een maatwerkadvies leveren om te zien of men op label C of beter kan uitkomen en geven daarbij een overzicht van de verschillende te treffen maatregelen, investeringen, besparingen en terugverdientijden. Daarnaast bieden wij advies en ondersteuning op het gebied van subsidies, zoalss EIA en SDE++ voor verduurzaming van bedrijven.

BIM

projecten worden opgezet met BIM software Open Building Designer van Bentley Systems.

voorwaarden

al onze architecten en advieswerkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR2011, uitgebracht door de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst; Bond van Nederlandse Architecten (De BNA), met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.