Diensten

Architectuur

Op basis van de vraag van de klant zoeken wij naar de optimale invulling, afgestemd op ambitie of budget, resulterend in traditionele, moderne of hybride architectuur. Projecten variëren van verbouw, renovatie, transformatie, nieuwbouw villa’s, tuinkantoren, sportaccomodaties tot substations windmolenparken.

Bouwmanagement

Begeleiding en aansturing van het bouwproces geschiedt middels de methodiek ‘projectmatig werken’ en met de beheersaspecten geld, informatie, risico, organisatie en kwaliteit.

Duurzaamheid

Middels een energielabel, volgens de NTA8800 en een maatwerkadvies zoeken wij naar het gewenste energieprestatieniveau met de optimale combinatie van energiebesparende maatregelen, van label G naar A+++++.

Voorwaarden

Alle opdrachten worden aanvaard volgens de bepalingen genoemd in ‘De Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR2011’ (21 juli 2011 en herzieningen, geldig op de datum van de opdracht) gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nr. 78/2011.

Voor opdrachten van energielabels geldt dat In het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens de BRL9500, de EP-berekening wordt opgenomen in de landelijke database ep-online.nl. Steekproefsgewijs zal een controleonderzoek plaats kunnen vinden. Indien geen medewerking wordt verleend aan dit controleonderzoek, wordt de EP-berekening verwijderd uit de landelijke database. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen. Het actuele procescertificaat van BuildingLabel kan worden gevonden op de website van SKG-IKOB Certificatie.